ساعت کاری 06:00-18:00

05/تیر/1403               

استان مرکزی، اراک، بلوار آیت الله اراکی، مجتمع صنعتی آونگان نوید مرکزی

086-33134040

تولید لوله های دوجداره

لوله های دوجداره با نام اختصاری TFT و TFP به عنوان لوله های انتقال نفت و گاز خصوصا در شرایط با خورندگی بسیار بالا مناسب می باشند. همچنین از این لوله ها می توان در داخل چاه های نفت به عنوان لوله های مغزی در تولید نفت و گاز خصوصاً در چاه های با نفت و گاز ترش استفاده نمود.