ساعت کاری 08:00-18:00

12/تیر/1401               

استان مرکزی، اراک، بلوار آیت الله اراکی، مجتمع صنعتی آونگان نوید مرکزی

086-33134040

مجتمع صنعتی آونگان نوید مرکزی

پروژه‌های انجام شده