این مجتمع مجهز به یک کارگاه گالوانیزه در سالنی به مساحت 6670 متر مربع با دو خط تولید پیوسته که طول هر یک از خطوط حدود 85 متر می باشد  فرآیند  گالوانیزاسیون را به انجام می رساند. این کارگاه در حال حاضر در دست تعمیر و تجهیز به مدرن ترین تکنولوژی روز این صنعت می باشد و به زودی با تمام ظرفیت به مدار تولید باز میگردد.