پست الکترونیک:

avangannavidmarkazi@gmail.com

تلفن تماس:

086-33134039

086-33134040

086-33134041

حط مستقیم بازرگانی داخلی 4

واتساپ:

09184373453

آدرس:

مرکزی، اراک، بلوار آیت الله اراکی، مجتمع صنعتی آونگان نوید مرکزی – کدپستی: 3818997795